Organizator

Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Do statutowych celów Instytutu Wschodniego należą:

 1. Krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 2. Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach.
 3. Działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej.
 4. Wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej.

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie.

Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej
i gospodarczej naszego kraju.

W obradach XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku wzięło udział prawie 5,3 tys. uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 700 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Inne konferencje organizowane przez Instytut Wschodni to:

 • Europejski Kongres Samorządów
 • Forum Przemysłowe
 • Forum Inwestycyjne
 • Forum Regionów
 • Forum Europa-Ukraina

Inne przedsięwzięcia statutowe prowadzone przez
Instytut Wschodni to:

 • organizacja międzynarodowych seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
 • publikacja analiz i raportów ekonomicznych przygotowanych przez międzynarodowe grona ekspertów
 • program praktyk zawodowych dla studentów polskich i zagranicznych uczelni
 • międzynarodowy festiwal biegów
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami realizującymi podobne cele statutowe

Zrealizowane w ostatnim czasie wydarzenia:

 • Prezentacja raportu “Otwarta Ukraina”
 • Projekt Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje
 • Projekt NATO – różne wyzwania, wspólne odpowiedzi
 • Projekt Polak potrafi
 • Projekt Polbusiness
 • Projekt Profesjonalizacja, rozwój i wsparcie mediów polonijnych na Islandii
 • Szkoleniowy program dla samorządowców z Ukrainy